News

Revolutionary new touch technology

At the beginning of 2013, DELTA and OPDI Technologies A/S entered into a strategic partnership for the manufacture of a Application Specific Integrated Circuit (ASIC).

DELTA helped in the effort to find customers and investors to make a brilliant idea become reality. The efforts paid off, with the establishment of O-Net WaveTouch Ltd. and in the spring of 2014, came the first finished display module for a touchscreen that works when wet.

The idea of a touchscreen that could work when it was wet came to Jørgen Korsgaard, CEO of OPDI Technologies A/S and O-Net WaveTouch Ltd., when he noticed his new cooker did not work when it was wet. In collaboration with the Technical University of Denmark’s department of Photonics Engineering, he went about trying to develop an optic-based technology for touchscreens. The collaboration resulted in a number of patents, meaning that in the future touch sensitive screens and displays may be much cheaper to manufacture and will have even more applications.

Strategic partner with know-how and an excellent network

When DELTA and Jørgen Korsgaard met, the potential for both parties was obvious. DELTA put Jørgen in touch with a number of investors and the specifications were implemented into an ASIC.

“What Jørgen needed was money. We had to find the right customers and above all, an investor. Then all we needed was to make an ASIC ‘first time right’ to finish the product concept on time – which we knew we could do. The challenge was, here was a developer who didn’t have any money. How could we make it all come together? We used our network, and OPDI Technologies A/S and Chinese O-Net Group ended up establishing O-Net WaveTouch Ltd.,” says Gert Jørgensen, Vice President, Sales & Marketing, DELTA Microelectronics.

A touchscreen based on light

The majority of touchcreens commonly used in tablets and smartphones today are based on capacitance sensing technology. The sensor part is based on two layers of the translucent metal indium that are used to create an array of capacitance detectors, where the finger is placed on the touchscreen. O-Net WaveTouch technology is based on light. A number of optical sensors in the ASIC sample the light, and a microprocessor calculates the coordinates for where the user’s finger is touching the screen. A combination of ingenious engineering and unique know-how has meant that O-Net WaveTouch technology is sustainable, profitable and flexible. The ASIC and microprocessor are flexibly connected and can be used for smartphones and larger devices like tablets. They can be implemented in all forms of display and screen – depending on the size.

“O-Net WaveTouch Ltd. was established as a joint venture in the spring of 2013 and here DELTA helped me to find the right connections in China. DELTA has done a splendid job. This is one of the few times, where I have been involved in testing an ASIC – and it worked first time around. I hope we can have a successful partnership in the years ahead,”says Jørgen Korsgaard, CEO of O-Net WaveTouch Ltd. and OPDI Technologies A/S.


DANISH VERSION

Revolutionerende ny touch teknologi

DELTA og OPDI Technologies A/S indgik i starten af 2013 et strategisk partnerskab om fremstillingen af en specifik ASIC (Application Specific Integrated Circuit).

DELTA hjalp med at finde kunder og investorer til at virkeliggøre en ualmindelig god idé. Succeshistorien hedder i dag O-Net WaveTouch Ltd., og i foråret 2014 lanceres første færdige displaymodul til en trykfølsom skærm, der virker, når den er våd.

Ideen til et display, der virker, når det er vådt, stammer fra direktør i OPDI Technologies A/S og O-Net WaveTouch Ltd., Jørgen Korsgaard, der undrede sig over, at displayet på hans nye komfur ikke virkede, når det var vådt. I samarbejde med DTU Fotonik gik han i kast med at udvikle en lysbaseret teknologi til touch-skærme. Samarbejdet udmundede i en række patenter, der kan betyde, at trykfølsomme skærme og displays bliver langt billigere at fremstille, og at de får endnu flere anvendelsesmuligheder.

Strategisk partner med know-how og et godt netværk

Da DELTA og Jørgen Korsgaards veje krydsedes, var potentialet for begge parter ikke til at overse. DELTA satte Jørgen i forbindelse med en række mulige investorer, og specifikationerne blev implementeret i en ASIC.
”Det, Jørgen manglede, var penge. Vi skulle finde de rigtige kunder og ikke mindst en investor. Herefter skulle vi lave en ASIC ”first time right” for at færdiggøre produktideen til tiden. Det sidste, vidste jeg, vi kunne. Udfordringen var, at her står en entreprenør uden penge. Hvordan får vi enderne til at nå sammen? Vi brugte vores netværk, og OPDI Technologies A/S og kinesiske O-Net Group endte med at danne O-Net WaveTouch Ltd.,” udtaler Gert Jørgensen, Vice President, Sales & Marketing, DELTA Microelectronics.

En trykfølsom skærm baseret på lys

Størstedelen af de trykfølsomme skærme i tablets og smartphones, vi kender i dag, er baseret på kapacitiv-touchteknologi. Sensordelen er bygget op af to lag af det gennemsigtige metal indium til at danne kapacitet-array-detektorer, hvor fingeren sættes på touch-displayet. O-Net WaveTouchs teknologi er baseret på lys. I ASIC’en sampler en række optiske sensorer lyset, hvorefter koordinaterne for, hvor fingeren berører skærmen, kan beregnes af en mikroprocessor. En kombination af dygtigt ingeniørarbejde og unik know-how har gjort, at O-Net WaveTouchs teknologi både er bæredygtig, rentabel og fleksibel. ASIC og mikroprocessor er fleksibelt forbundne og kan anvendes til såvel smartphones og til større enheder som tablets. De kan implementeres i alle former for displays og skærme – uafhængig af størrelse.

”O-Net WaveTouch Ltd. blev dannet som et joint venture i foråret 2013, og i den forbindelse fik jeg en del hjælp fra DELTA med at finde de rigtige forbindelser i Kina. DELTA har leveret et fantastisk stykke arbejde. Det er en af de få gange, hvor jeg selv har været med til at afprøve en ASIC – og den virkede første gang. Jeg håber, vi kan få et succesrigt samarbejde i de kommende år,” udtaler Jørgen Korsgaard, CEO hos O-Net WaveTouch Ltd., OPDI Technologies A/S.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!